Matematyka rozwija wyobraźnię – święto Królowej Nauk

Polecany

We wtorek, 21 marca, po raz 15. odbyła się Regionalna Sesja Matematyczna. Tegoroczna edycja, objęta patronatem Prezydenta Miasta Katowice, przebiegała pod hasłem Matematyka rozwija wyobraźnię.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez dyrektor II LO, dr Jolantę Mol, prowadzący przedstawili krótką prezentację na temat twórczości artystów, których inspirowała matematyka – malarzy abstrakcjonistów – Kazimierza Malewicza i Pieta Mondriana oraz konceptualisty Romana Opałki.

Wykład inauguracyjny, Biomechanika narządu ruchu człowieka, wygłosił dr hab. inż. Robert Michnik z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. O  konsumentach i grafach – jak matematyka może wspomagać zarządzanie? opowiedziała dr inż. Ewa Pośpiech, reprezentująca Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Dzięki przedstawionej przez nią graficznej analizie ruchu klientów po alejkach supermarketu zawsze już będziemy wybierali najkrótsze trasy.

Referaty uczniów obejmowały problematykę nieskończoności i paradoksów, liczb trójkątnych i czworościennych, równań diofantycznych oraz systemów liczbowych.

Gimnazjaliści próbowali swoich sił w konkursie Matematyka – nie taka straszna.

Z przyjemnością przedstawiamy wyniki zmagań Gości z zadaniami konkursowymi:

I miejsce – Marcin Regieniec

Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach

II miejsce – Maciej Bolesta

Gimnazjum nr 12 w ZSO nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej

III miejsce – Bartosz Romanowski

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach

Gratulujemy zwycięzcom!

Święto matematyki uświetniły występ duetu (skrzypce i flet) uczniów klasy dyplomowej PSM II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach oraz koncert uczniów naszej szkoły, którzy wykonali utwory muzyki popularnej oraz improwizacje rockowo-metalowe.

XV Regionalna Sesja Matematyczna

Polecany

XV Regionalna Sesja Matematyczna pod hasłem „Matematyka rozwija wyobraźnię” odbędzie się już 21 marca!

W programie m.in.:

wykłady pracowników naukowych śląskich uczelni

referaty uczniów

koncert

konkurs dla gimnazjalistów Matematyka – nie taka straszna

słodki poczęstunek

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem:

sesja2

plakat

 

Za nami XIV edycja Regionalnej Sesji Matematycznej

Polecany

W piątek, 18 marca, odbyła się XIV edycja Regionalnej Sesji Matematycznej pod hasłem Matematyka poprawia rzeczywistość. Wykład inauguracyjny Bioinformatyka = Biologia + matematyka wygłosił prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, który przedstawił sposoby przetwarzania informacji genetycznych na sygnały cyfrowe. O matematyce, która pomaga podejmować dobre decyzje, opowiedział dr Michał Trzęsiok z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dzięki zaprezentowanemu przez niego algorytmowi każdy z uczestników sesji dokona właściwego wyboru, kiedy np. będzie kupował nowy komputer.

 

Referaty uczniów obejmowały problematykę nieskończoności, kryptologii, harmonii i ciągu Fibonacciego, twierdzenia Darboux oraz szumu Perlina i jego zastosowania w grafice komputerowej.

 

Gimnazjaliści próbowali swoich sił w konkursie Matematyka (a właściwe geometria) – nie taka straszna.

 

Święto matematyki uświetniły występy muzyczne w wykonaniu kwartetu saksofonowego PSM im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, Zespołu Muzyki Dawnej i Tańca HistorycznegoCapella Nicopolensis oraz uczennic naszej szkoły.

 

Pomysłodawczynią i organizatorką Sesji jest wicedyrektor II LO mgr Anastazja Nędzi, a pomagają jej mgr Iwona Kowalska i mgr Beata Skwara.

Zobacz Galerię z fotoreportażem z wydarzenia.

 

Regulamin konkursu matematycznego

Polecany

Przedstawiamy regulamin konkursu matematycznego, który odbędzie się ramach najbliższej XIV Regionalnej Sesji Matematycznej

 

REGULAMIN KONKURSU „MATEMATYKA – NIE TAKA STRASZNA”


1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów naukami ścisłymi, kształtowanie umiejętności analizy informacji oraz zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań problemowych.

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III gimnazjum.

4. W konkursie może wziąć udział nie więcej niż 5 osób z danej szkoły.

5. Konkurs odbywa się w ramach Regionalnej Sesji Matematycznej organizowanej przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi z okazji Święta Liczby Pi. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów.

6. Termin konkursu przypada w dniu Sesji.

7. Ocena prac uczniowskich dokonana zostanie przez jury powoływane przez organizatorów

8. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów odbywa się na zakończenie Sesji.

9. Zasady konkursu:
– uczestnicy konkursu zobowiązani są do okazania legitymacji szkolnej przed wejściem na salę, w której odbędzie się konkurs.
– na wstępie uczestnicy wysłuchają wykładu.
– uczestnicy konkursu wypełniają kartę pracy przygotowaną w oparciu o tematykę tego wykładu .
– uczestnik zobowiązany jest do czytelnego wypełnienia karty – prace nieczytelne nie będą sprawdzane.

10. Nagrody:
– przewiduje się trzy nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
– w przypadku, gdy najlepszych prac jest więcej niż trzy przewidziana jest dogrywka. Polegać ona będzie na rozwiązaniu zadań dodatkowych z zakresu materiału programowego matematyki dla gimnazjum.

11. Zgłoszenia uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy przesyłać na adres organizatora – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice, tel. (32) 251 73 34, www.nasza-szkola.pl, do 14 marca 2016 r.

POBIERZ PLIK ZGŁOSZENIA: zgłoszenie szkoły

XIV Regionalna Sesja Matematyczna

Polecany

Pod patronatem:
– Prezydenta Miasta Katowice
– Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA LICZBY PI
pod hasłem „Matematyka poprawia rzeczywistość”

Termin – 18 marca 2016

Program:

Folder wydarzenia ze szczegółowym programem będzie dostępny w późniejszym terminie.


-wykłady;
-referaty;
-koncert;
-konkurs dla gimnazjalistów;
-wystawa;

 

Zgłoszenia szkół prosimy kierować do koordynatora projektu

– zastępcy dyrektora II LO, mgr Anastazji Nędzi,

pocztą elektroniczną biuro@nasza-szkola.pl bądź telefonicznie (032) 2517–334

Niekończąca się podróż matematyczna – relacja z XIII Regionalnej Sesji Matematycznej organizowanej przez II LO

Polecany

20 marca odbyła się trzynasta edycja Regionalnej Sesji Matematycznej z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice, dr. Marcina Krupy, oraz Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Podczas uroczystości, zainaugurowanej przez dyrektor II LO, dr Jolantę Mol, uczestnicy wysłuchali wykładu prof. dr. hab. inż. Andrzeja Mitasa z Politechniki Śląskiej p.t. Matematyczne aspekty muzyki, referatów uczniów śląskich szkół na temat interesujących zagadnień matematycznych, a także rozważań nauczyciela matematyki, mgr. Michała Rała, o magii sinusa pewnego kąta.

Gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach logicznych, prowadzonych przez nauczyciela IV LO, mgr. Tomasza Dreinerta, a także wzięli udział w konkursie Matematyka nie taka straszna, przygotowanym przez nauczycielkę matematyki II LO, mgr Iwonę Kowalską. Oprawę muzyczną sesji przygotowali: zespół Karłowicz Jazz Quintet, który wykonał utwór Strasbourg St. Denis Roya Hargrove, oraz Adrianna Hanslik z II LO w repertuarze Diany Krall. Uczniowie zainteresowani giełdą mogli nauczyć się trudnej sztuki inwestowania podczas gry strategiczno-logicznej Cashflow poprowadzonej przez studentów Śląskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, a pasjonaci astronomii mogli obserwować zaćmienie Słońca, którego termin przypadł akurat w dniu święta matematyki.

Na zakończenie „niekończącej się podróży matematycznej” pomysłodawczyni i organizatorka wydarzenia – wicedyrektor II LO, mgr Anastazja Nędzi, wręczyła nagrody i dyplomy dla uczestników oraz zaprosiła pasjonatów nauk ścisłych na kolejną edycję Regionalnej Sesji Matematycznej.

 

Zapraszamy do wysłuchania informacji na temat Sesji Matematycznej, która emitowana była na antenie Radia EskaRadio_Eska

XIII Regionalna Sesja Matematyczna

Polecany

Pod patronatem:
– Prezydenta Miasta Katowice
– Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA LICZBY PI
pod hasłem „Matematyka – niekończąca się podróż”

Dokument patronacki:

Patronat Prezydenta Miasta Katowice

Termin – 20 marca 2015

Program:

Pobierz folder wydarzenia ze szczegółowym programem: Sesja Matematyczna


-wykłady;
-referaty;
-koncert;
-konkurs dla gimnazjalistów;
-wystawa;

 

Zgłoszenia szkół prosimy kierować do koordynatora projektu – wicedyrektor II LO,
mgr Anastazji Nędzi, pocztą elektroniczną biuro@nasza-szkola.pl, bądź telefonicznie (032) 2 517 – 334

REGULAMIN KONKURSU „MATEMATYKA – NIE TAKA STRASZNA”

Polecany

REGULAMIN KONKURSU „MATEMATYKA – NIE TAKA STRASZNA”


1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów naukami ścisłymi, kształtowanie umiejętności analizy informacji oraz zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań problemowych.

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III gimnazjum.

4. W konkursie może wziąć udział nie więcej niż 5 osób z danej szkoły.

5. Konkurs odbywa się w ramach Regionalnej Sesji Matematycznej organizowanej przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi z okazji Święta Liczby Pi. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów.

6. Ocena prac uczniowskich dokonana zostanie przez jury.

7. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie na zakończenie XIII sesji „Matematyka – niekończąca się podróż”.

8. Zasady konkursu:
– uczestnicy konkursu zobowiązani są do okazania legitymacji szkolnej przed wejściem na salę, w której odbędzie się konkurs.
– na wstępie uczestnicy wysłuchają wykładu.
– uczestnicy konkursu wypełniają kartę pracy przygotowaną w oparciu o tematykę tego wykładu .
– uczestnik zobowiązany jest do czytelnego wypełnienia karty – prace nieczytelne nie będą sprawdzane.

9. Nagrody:
– przewiduje się trzy nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
– w przypadku, gdy najlepszych prac jest więcej niż trzy przewidziana jest dogrywka. Polegać ona będzie na rozwiązaniu zadań dodatkowych z zakresu materiału programowego matematyki dla gimnazjum.

10. Zgłoszenia uczestników konkursu prosimy przesyłać na adres organizatora –
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach ul. Głowackiego 6,
40-052 Katowice, tel. (32) 251 73 34, www.nasza-szkola.pl

 

 

XII Regionalna Sesja Matematyczna

Polecany

Pod patronatem:
– Prezydenta Miasta Katowice
– Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA LICZBY PI
pod hasłem „SZTUKA MATEMATYKI”

Termin – 21 marca 2014, godz. 9.00 – 14.00,

Program:
-uroczyste otwarcie sesji – Dyrektor II LO, dr Jolanta Mol;
-wykład inauguracyjny: prof. dr hab. inż. Andrzej Mitas (Politechnika Śląska) „Matematyczne aspekty muzyki”;
-wykłady pracowników naukowych uczelni wyższych;
-konkurs dla gimnazjalistów “Matematyka nie taka straszna;
-koncert muzyczny zespołu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach;
-referaty uczniów – uczestników sesji;
-gra logiczno-strategiczna Cashflow prowadzona przez studentów Śląskiego Uniwersytetu Ekonomicznego;
-słodki poczęstunek;
-zamknięcie sesji, wręczenie dyplomów oraz materiałów dydaktycznych;

Zgłoszenia szkół prosimy kierować do koordynatora projektu – wicedyrektor II LO,
mgr Anastazji Nędzi, pocztą elektroniczną biuro@nasza-szkola.pl, bądź telefonicznie (032) 2 517 – 334

REGULAMIN KONKURSU „MATEMATYKA – NIE TAKA STRASZNA”

Polecany

REGULAMIN KONKURSU „MATEMATYKA – NIE TAKA STRASZNA”


1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów naukami ścisłymi, kształtowanie umiejętności analizy informacji oraz zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań problemowych.

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III gimnazjum.

4. W konkursie może wziąć udział nie więcej niż 5 osób z danej szkoły.

5. Konkurs odbywa się w ramach Międzyszkolnej Sesji Matematycznej organizowanej przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi z okazji Święta Liczby Pi. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów.

6. Termin konkursu – 20 marca 2013.

7. Ocena prac uczniowskich dokonana zostanie przez jury w składzie:
– dr inż. Paweł Badura
– mgr Iwona Kowalska
– dr Łukasz Dawidowski

8. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się 20 marca 2013, na zakończenie XI sesji „Inspirująca Matematyka”.

9. Zasady konkursu:
– uczestnicy konkursu zobowiązani są do okazania legitymacji szkolnej przed wejściem na salę, w której odbędzie się konkurs.
– na wstępie uczestnicy wysłuchają wykładu.
– uczestnicy konkursu wypełniają kartę pracy przygotowaną w oparciu o tematykę tego wykładu .
– uczestnik zobowiązany jest do czytelnego wypełnienia karty – prace nieczytelne nie będą sprawdzane.

10. Nagrody:
– przewiduje się trzy nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
– w przypadku, gdy najlepszych prac jest więcej niż trzy przewidziana jest dogrywka. Polegać ona będzie na rozwiązaniu zadań dodatkowych z zakresu materiału programowego matematyki dla gimnazjum.

11. Zgłoszenia uczestników konkursu prosimy przesyłać na adres organizatora –
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach ul. Głowackiego 6,
40-052 Katowice, tel. (32) 251 73 34, www.nasza-szkola.pl, do 14 marca 2013

 

 

Regulamin XI sesji

Polecany

MIĘDZYSZKOLNA SESJA MATEMATYCZNA
Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA LICZBY PI

pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice oraz Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Hasło XI edycji „Inspirująca Matematyka”

1. Organizator sesji: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach

2. Termin: 20 marca 2013r., godz. 9.00 – 14.00,

3. Cele sesji:

-rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;

-kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji, proponowania własnych rozwiązań problemów matematycznych i prezentowania ich słuchaczom;

-zastosowanie zdobytej wiedzy i wykorzystanie metod matematycznych do rozwiązywania zadań nietypowych
i intrygujących.

4. W sesji mogą brać udział przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: nauczyciele matematyki wraz z uczniami – autorami referatów bądź obserwatorami, a z II LO – nauczyciele oraz przedstawiciele klas o profilu matematycznym.

5. Program sesji:

-uroczyste otwarcie sesji – Dyrektor II LO;

-wykłady pracowników naukowych uczelni wyższych;

-koncert muzyczny;

-referaty uczniów – uczestników sesji;

-zamknięcie sesji, wręczenie dyplomów oraz materiałów dydaktycznych;

-konkurs dla gimnazjalistów

6. Zgłoszenia szkół do koordynatora projektu- mgr Anastazji Nędzi: biuro@nasza-szkola.pl

Regulamin X sesji

Polecany

MIĘDZYSZKOLNA SESJA MATEMATYCZNA
Z OKAZJI MIEDZYNARODOWEGO DNIA LICZBY PI

pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice oraz Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Hasło X edycji „Fascynująca Matematyka”

1. Organizator sesji: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach

2. Termin – 21 marca 2012, godz. 9.00 – 14.00,

3. Cele sesji:

-rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;

-kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji, proponowania własnych rozwiązań problemów matematycznych i prezentowania ich słuchaczom;

-zastosowanie zdobytej wiedzy i wykorzystanie metod matematycznych do rozwiązywania zadań nietypowych
i intrygujących.

4. W sesji mogą brać udział przedstawiciele szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych: nauczyciele matematyki wraz z uczniami – autorami referatów bądź obserwatorami, a z II LO – nauczyciele oraz przedstawiciele klas o profilu matematycznym.

5. Program sesji:

-uroczyste otwarcie sesji – Dyrektor II LO;

-wykłady pracowników naukowych uczelni wyższych;

-koncert muzyczny zespołu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej;

-referaty uczniów – uczestników sesji;

-zamknięcie sesji, wręczenie dyplomów oraz materiałów dydaktycznych;

-konkurs dla gimnazjalistów

6. Zgłoszenia szkół do koordynatora projektu mgr Anastazji Nędzi:

biuro@nasza-szkola.pl, bądź telefonicznie (32) 2 517 – 334